Liên hệ : 0903.186.290

Paper IBC Tank 1000 Lit

Giá gốc là: $195.00.Giá hiện tại là: $190.00.

Dung tích: 1000L

Kích thước: 1100*1100*1000 mm

Độ dày: 40 mm

Kiểu xả: Van xả ở đáy

Cấu tạo: Hộp + Nắp trên + Túi nilong + Van xả

Xếp chồng tĩnh: 3 lớp

Xếp chồng động: 2 lớp