Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển
Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển tại Zonepack Việt Nam thực hiện nhằm để đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa diễn ra một cách hiệu quả, an toàn và bền vững.

Các yếu tố quan trọng trong chính sách vận chuyển bao gồm phương tiện vận chuyển, định tuyến, quy trình và quy định vận chuyển, bảo hiểm hàng hóa, quản lý rủi ro, tiến độ giao hàng, và chi phí vận chuyển. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng trong chính sách vận chuyển của Zonepack:

  1. Số lượng sản phẩm: Số lượng sản phẩm căn cứ vào đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua bán của hai bên.
  2. Phương tiện vận chuyển: Hiện nay các phương tiện vận chuyển của Zonepack sử dụng là các xe tải đủ các trọng lượng, kích thước và sư dụng container vận chuyển toàn quốc, cũng như xuất khẩu.
  3. Định tuyến: Căn cứ vào số lượng đơn hàng và thời gian nhận hàng từ khách hàng, Zonepack sẽ tìm giải pháp, lộ trình phù hợp để đảm bảo giao hàng đúng thời gian và giảm thiểu chi phí vận chuyển.
  4. Quy trình và quy định vận chuyển: Chính sách cần quy định các quy trình và quy định vận chuyển chi tiết, bao gồm việc đóng gói hàng hóa, xử lý tài liệu vận chuyển, thông quan hải quan, và kiểm tra an toàn.
  5. Quản lý rủi ro: Nhằm giảm thiểu các rủi ro tron quá trình vận chuyển hàng hóa thì Zonepack sử dụng dịch vụ vận chuyển xe tải đường bộ, vận chuyển container đường biển, đường bộ từ các công ty vận tải uy tín nhất tại Việt Nam. Nên việc đáp ứng được thời gian giao hàng tới khách hàng luôn được ưu tiên hàng đầu trong quá trình thực hiện mua bán.
  6. Tiến độ giao hàng: Căn cứ vào sự thỏa thuận của hai bên được quy định rõ trong đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua bán.
  7. Chi phí vận chuyển: Chi phí vận chuyển sẽ được quy định cụ thể ở đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua bán giữa hai bên.