Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật là một phần quan trọng trong hoạt động của Zonepack Việt Nam, nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân và dữ liệu quan trọng của khách hàng, nhân viên và đối tác được bảo vệ và không bị lộ ra ngoài một cách trái phép. Chính sách bảo mật cung cấp các quy định, quy trình và biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng thông tin này được xử lý, lưu trữ và truyền tải một cách an toàn và đúng mức độ cần thiết. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng thường được bao gồm trong chính sách bảo mật của Zonepack:

  1. Thu thập thông tin: Tất cả các thông tin số điện thoại, email từ khách hàng liên hệ với Zonepack sẽ được chúng tôi lưu trữ lại để phục vụ cho việc tư vấn, chăm sóc, bán hàng, các dịch vụ sau bán hàng.
  2. Sử dụng thông tin: Tất cả các thông tin từ khách hàng mà Zonepack thu thập, lưu trữ chỉ phục vụ một mục đích duy nhất tư vấn, chăm sóc, bán hàng, các dịch vụ sau bán hàng.
  3. Bảo mật dữ liệu: Với tinh thần đạo đức trong kinh doanh thì tất cả các dữ liệu thông tin khách hàng của Zoneapck được bảo mật chặt chẽ, chúng tôi cam kết không chia sẻ các thông tin này với các bên khác nếu chưa có sự cho phép từ khách hàng.
  4. Chia sẻ thông tin: Việc chia sẻ thông tin của khách hàng sẽ được quy định rõ trong điều khoản chung của hợp đồng giữa 2 bên.
  5. Quản lý truy cập: Các dữ liệu của khách hàng sẽ được chúng tôi quản lý chặt chẽ, chỉ có những người liên quan trong Zonepack mới có thể tiếp cận và truy cập vào tệp dữ liệu khách hàng.
  6. Tuân thủ quy định pháp luật: Chính sách bảo mật của Zonepack tuân thủ các quy định và quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu. Điều này bao gồm tuân thủ các quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu và các quy định về bảo mật thông tin áp dụng trong khu vực hoạt động của công ty.