Địa chỉ 133 Lê Lợi, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Email Email: sales@zonepackvietnam.com
Phone 0903 186 290 0909 513 369
Dây chuyển sản xuất Thùng nhựa IBC 1000lit

Dây chuyển sản xuất Thùng nhựa IBC 1000lit

 

 

Dây chuyển sản xuất Thùng nhựa IBC 1000lit

Dây chuyển sản xuất Thùng nhựa IBC 1000lit

Dây chuyển sản xuất Thùng nhựa IBC 1000lit

Dây chuyển sản xuất Thùng nhựa IBC 1000lit

Dây chuyển sản xuất Thùng nhựa IBC 1000lit
Dây chuyển sản xuất Thùng nhựa IBC 1000lit